All Cases

Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

حوادث حین درمان ریشه جزو اتفاقات اجتناب ناپذیر این درمان می باشد و جدا شدن فایل روتاری یکی از این حوادث می باشد. مدیریت حوادث حین درمان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در موفقیت درمان و پروگنوز دندان موثر است

view
Surgical retreatment my own failure

Surgical retreatment my own failure

بیمار:   شکایت اصلی بیمار:   سابقه درمان دندانپزشکی:   یافته های مهم:   تشخیص پالپ و پری اپیکال:   پروگنوز درمان:   طرح درمان: توضیحات درمان و ملاحظات مهم:   نکات...
view
Mid-mesial canal in first mandibular molar

Mid-mesial canal in first mandibular molar

کانال mid-mesial از اهمیت بالایی در دندان های مولر مندیبل برخوردار است. ریشه مزیال دندان های مولر مندیبل همیشه باید از نظر وجود این کانال بررسی شود.

view
12

بلاگ

فوتر

ClinicalEndodonticJourney

هدف تیم ما بهبود کیفیت آموزش در زمینه ی اندو می باشد

 CEJ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

© Design by IRANSITE

More communication
  • بازگشت به بالای سایت