ArticleDetails

Management of horizontal root fracture in anterior maxillary central incisor

 

شکایت اصلی بیمار: آسیب به دندان جلویی در اثر زمین خوردن

سابقه درمان دندانپزشکی: چهار روز قبل،دندان سانترال چپ ماگزیلا در اثر ضربه دچار شکستگی افقی ریشه شده است و توسط دندانپزشک با استفاده از سوزن منگنه دو دندان سانترال اسپلینت شده اند و بیمار جهت ادامه ی درمان ارجاع داده شده است.

یافته های مهم

 • پاسخ دندان به سرما (+)
 • حساسیت در دق و لمس
 • لقی grade II
 • مشاهده ی شکستگی افقی ریشه دندان سانترال چپ
 • مشاهده ی ریشه ی تکامل نیافته دندان (open apex)

 

تشخیص پالپی : Normal pulp

تشخیص پری آپیکال : Normal

طرح درمان : حذف اسپلینت قبلی و اسپلینت مجدد دندان (سیم 0.6 و کامپوزیت) + آموزش بهداشت

 

 

نکات اموزنده :

 • در مواردی که دندان های قدامی دچار ضربه می شوند، طول اسپلینت باید با توجه به شرایط انتخاب شود. در عین حال اسپلینت حداقل باید شامل یک دندان در قدام و یک دندان در خلف شود. در این بیمار به علت عدم رویش دندان های لترال، طول اسپلینت افزایش یافت. همچنین در صورتی که دندان های مجاور نیز دچار ضربه و آسیب شده اند، باید طول اسپلینت را افزایش داد.

 

 • در شکستگی افقی ریشه معمولا قطعه ی آپیکالی vital باقی می ماند و قطعه ی کرونالی باید از نظر vitality بررسی شود. با توجه به اینکه دندان دچار آسیب شده و ممکن است بیمار استرس داشته باشد، تست های حیاتی پالپ با احتیاط انجام می شود. در صورتی که دندان به تست ها پاسخ می دهد نیاز به مداخله ی پالپی نیست و دندان تحت نظر قرار می گیرد.

 

 • در صورتی که شکستگی در یک سوم آپیکال ریشه اتفاق افتاده و دندان لقی ندارد، نیازی به اسپلینت نیست و صرفا اکلوژن بررسی می شود تا با دندان های مقابل تداخل اکلوژن وجود نداشته باشد.
 • در شکستگی های یک سوم میانی و کرونال، دندان با استفاده از سیم و کامپوزیت به دندان های مجاور اسپلینت می شود (۴ هفته). در صورتی که شکستگی سرویکالی تر باشد، ممکن است مدت زمان اسپلینت افزایش یابد (تا ۴ ماه).

 

 • در صورتی که در فالوآپ علائمی از نکروز پالپ کرونال مشاهده شود، قطعه ی کرونالی (تا ناحیه ی شکستگی افقی) درمان ریشه می شود. در صورت نکروز و علامتدار شدن قطعه ی آپیکال، طرح درمان جراحی و خارج کردن قطعه ی آپیکالی است.

 

 

Related Article

Other webinars
Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

حوادث حین درمان ریشه جزو اتفاقات اجتناب ناپذیر این درمان می باشد و جدا شدن فایل روتاری یکی از این حوادث می باشد. مدیریت حوادث حین درمان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در موفقیت درمان و پروگنوز دندان موثر است

view
Surgical retreatment my own failure

Surgical retreatment my own failure

بیمار:   شکایت اصلی بیمار:   سابقه درمان دندانپزشکی:   یافته های مهم:   تشخیص پالپ و پری اپیکال:   پروگنوز درمان:   طرح درمان: توضیحات درمان و ملاحظات مهم:   نکات...
view
Mid-mesial canal in first mandibular molar

Mid-mesial canal in first mandibular molar

کانال mid-mesial از اهمیت بالایی در دندان های مولر مندیبل برخوردار است. ریشه مزیال دندان های مولر مندیبل همیشه باید از نظر وجود این کانال بررسی شود.

view
12

فوتر

ClinicalEndodonticJourney

هدف تیم ما بهبود کیفیت آموزش در زمینه ی اندو می باشد

 CEJ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

© Design by IRANSITE

More communication
 • بازگشت به بالای سایت