ArticleDetails

Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

شکایت اصلی بیمار: سابقه ی آبسه دندان های عقب

سابقه درمان دندانپزشکی: دندان های مولر اول و دوم مندیبل (18# و 19#) حدود دو سال قبل درمان ریشه و ترمیم کامپوزیت شده اند.

یافته های مهم

 • عدم پاسخ دندان به سرما (-) (18# و 19#)
 •  عدم پاسخ دندان به گرما (-) (18# و 19#)
 • حساسیت در دق و لمس (18# و 19#)
 • مشاهده ی رادیولوسنسی در ناحیه فورکیشن دندان مولر اول (19#)
 • مشاهده ی رادیولوسنسی در ناحیه پری آپیکال دندان مولر دوم (18#)
 • نمای ریشه ی C-shaped در دندان مولر دوم

 

تشخیص پالپی : سابقه درمان ریشه (18# و 19#)

تشخیص پری آپیکال : پریودنتیت مزمن آپیکال (18# و 19#)

طرح درمان : درمان مجدد ریشه دندان های مولر اول و دوم مندیبل

 

چالش های حین درمان :

در حین درمان دندان مولر اول، فایل روتاری 40 با تیپر ۴ درصد، در پایان مرحله ی آماده سازی در داخل کانال مزیوباکال جدا شد. با توجه به ترشح چرک از دندان مولر دوم و طولانی شدن درمان هر دو دندان، تصمیم به پانسمان دندان ها و ادامه ی درمان در جلسه ی بعد گرفته شد. در جلسه ی دوم، فایل جدا شده در دندان مولر اول با استفاده از Ultrasonic technique و با کمک بزرگنمایی میکروسکوپ خارج شد.

 

 

نکات اموزنده :

 • در درمان مجدد ریشه ی دندان های عفونی، حداکثر میزان پاکسازی باید انجام شود. ممکن است به علت ترشح چرک، طولانی شدن درمان و یا اطمینان خاطر از بهبود علائم بیمار، تصمیم به انجام درمان در دو جلسه بگیریم. بهتر از در بین جلسات داخل کانال با کلسیم هیدروکساید پوشانده شود.

 

 • در حین درمان اندو ممکن است چالش هایی برای ما اتفاق بیفتد. مثل این کیس که در مراحل پایانی آماده سازی دندان مولر اول، فایل روتاری جدا شد و موفقیت درمان را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به عفونی بودن دندان و وجود رادیولوسنسی، تصمیم به bypass کردن فایل جدا شده گرفته شد ولی موفقیت آمیز نبود. پس تصمیم به خارج کردن فایل جدا شده گرفته شد.

 

 • مهمترین نکته در مدیریت فایل جدا شده، بحث بزرگنمایی است. ما فایلی را می توانیم از کانال خارج کنیم که آن را ببینیم و در صورتی که فایل را نبینیم، هر اقدامی ممکن است منجر به پیچیده تر شدن درمان و کاهش پروگنوز شود. 

 

 • پر کردن سه بعدی کانال های با آناتومی C-shaped اهمیت بالایی دارد و بهترین روش برای پر کردن این کانال ها، تکنیک های آبچوریشن warm است و در این کیس از روش warm vertical استفاده شده است که همانطور که در رادیوگرافی نهایی مشخص است، کل فضای سیستم کانال ریشه پر شده است.

Related Article

Other webinars
Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

حوادث حین درمان ریشه جزو اتفاقات اجتناب ناپذیر این درمان می باشد و جدا شدن فایل روتاری یکی از این حوادث می باشد. مدیریت حوادث حین درمان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در موفقیت درمان و پروگنوز دندان موثر است

view
Surgical retreatment my own failure

Surgical retreatment my own failure

بیمار:   شکایت اصلی بیمار:   سابقه درمان دندانپزشکی:   یافته های مهم:   تشخیص پالپ و پری اپیکال:   پروگنوز درمان:   طرح درمان: توضیحات درمان و ملاحظات مهم:   نکات...
view
Mid-mesial canal in first mandibular molar

Mid-mesial canal in first mandibular molar

کانال mid-mesial از اهمیت بالایی در دندان های مولر مندیبل برخوردار است. ریشه مزیال دندان های مولر مندیبل همیشه باید از نظر وجود این کانال بررسی شود.

view
12

فوتر

ClinicalEndodonticJourney

هدف تیم ما بهبود کیفیت آموزش در زمینه ی اندو می باشد

 CEJ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

© Design by IRANSITE

More communication
 • بازگشت به بالای سایت