ArticleDetails

5 year follow up nonsurgical retreatment case

 

بیمار:خانم 53 ساله با شرایط سیستمیک نرمال

شکایت اصلی بیمارحساسیت مختصر به دق و لمس و همینطور شکسگی تاج

سابقه درمان دتدانپزشکی: بنا به گقته بیمار حدود 3 تا 4 سال پیش درمان صورت گرفته و بیمار مشکلی نداشته و زمانی که برای تعویض ترمیم به دندانپزشک دیگری مراجعه کرده است فایل شکسته در رادیوگرافی دیده شده است و دندانپزشک پیشنهاد به کشیدن دندان داده است و نهایتا ایمپلنتولوژیست بیمار را به  بنده ارجاع داده جهت درمان مجدد ودر صورت امکان حفظ دندان

یافته های مهم: در معاینه پریودنتال عمق پروبینگ نرمال بود.مختصر حساسیت در تست دق و لمس مشهود بود.در نمای رادیوگرافیک وجود فایل شکسته در ریشه مزیال و پرکردگی کانال ریشه با دنسیته پایین مشهود است ,گشادی لیگامان پریودنتال در ناحیه فورکا دیده میشود

تشخیص پالپ و پری اپیکال: درمان ریشه قبلی در پالپ و پریودنتیت مزمن پری اپیکال

 Guarded :پروگنوز درمان

 طرح درمان:درمان مجدد غیر جراحی

 

 

:نکات اموزنده

 

1.بعد از خارج سازی مواد و موارد مسدود کننده از داخل کانال ریشه پاکسازی و بررسی دقیق داخل ریشه بخصوص بعد تمیز شدن ناحیه جهت کشف پرفوریشن ها و ترکها بسیار مهم میباشد.

 

2.در موارد وجود پرفریشن یا ضعیف بودن کانال ریشه بخصوص در دو سوم کرونال ریشه  استفاده از  MTA  یا سمانهای کلسیم سیلیسکات روش بسیار موثر و کارامدتری است.

 

3.درمان مجدد دندان از بخصوص ب استفاده از میکروسکوپ در موارد پیچیده از موفقیت بالایی در حفظ دندانها بر خوردار است

Related Article

Other webinars
Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

Management of separated file during retreatment of mandibular first molar

حوادث حین درمان ریشه جزو اتفاقات اجتناب ناپذیر این درمان می باشد و جدا شدن فایل روتاری یکی از این حوادث می باشد. مدیریت حوادث حین درمان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در موفقیت درمان و پروگنوز دندان موثر است

view
Surgical retreatment my own failure

Surgical retreatment my own failure

بیمار:   شکایت اصلی بیمار:   سابقه درمان دندانپزشکی:   یافته های مهم:   تشخیص پالپ و پری اپیکال:   پروگنوز درمان:   طرح درمان: توضیحات درمان و ملاحظات مهم:   نکات...
view
Mid-mesial canal in first mandibular molar

Mid-mesial canal in first mandibular molar

کانال mid-mesial از اهمیت بالایی در دندان های مولر مندیبل برخوردار است. ریشه مزیال دندان های مولر مندیبل همیشه باید از نظر وجود این کانال بررسی شود.

view
12

فوتر

ClinicalEndodonticJourney

هدف تیم ما بهبود کیفیت آموزش در زمینه ی اندو می باشد

 CEJ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

© Design by IRANSITE

More communication
  • بازگشت به بالای سایت